Eigen praktijk veterinaire natuurgeneeskunde, schrijfster diverse boeken over dieren, vaste rubrieken in een aantal tijdschriften voor dieren. Prijs 230, voor 2 dagen (inclusief boek bachremedies voor honden en paarden). Meldt u zich langer dan 6 weken voor aanvang aan dan […]

"de eerwaarde overste van de Knechtenwezenschool klaagt over het gedrag van léon. "die én maand zijn hulp geschorst is wegens dronkenschap en die langs de straat den heer voorzitter uitschold" kreeg op og én maand schorsing extra. 'la question flamandebours' […]

Weten hoeveel calorieën jij per dag mag eten? Onze calculator rekent het voor je uit. Man of vrouw, jong of oud, altijd de juiste uitkomst! Ik ben zelf een meisje met een eetstoornis, en bij het 50 dd is het […]

"de eerweerde overste krijgt op 7 september 1937 ook toelating om drie bakjes te laten maken om het voeder van de hoenders beter te bewaren en voor verkwisting te hoeden. 's avonds waren zij te loksbergen bij diest - toch […]

Pijn is het onaangename gevoel dat je ervaart naar aanleiding van weefselschade. Het is een waarschuwing van het lichaam aan het brein en kan diverse vormen aannemen. Pijn, bijvoorbeeld in de onderbuik, kan zowel op acute als op chronische basis […]

"Op maandag bood een juffrouw zich aan in het bureel der Commissie. "Er zal hen meer nauwkeurigheid gevraagd worden op hun werk in de kerk: zetten der stoelen, afname van stof enz.". "de heer voorzitter drukt er zijn spijt over […]