Pijn zonder een ontsteking, om de zaken nog te compliceren kan pijn in de onderbuik ook voorkomen zonder een ontsteking, een gevoel van opgeblazenheid of het verlies van de toevoer van het bloed. Een belangrijk voorbeeld van dit bepaalde type van pijn is het ibs (irritate bowel syndrome). Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de pijn in de onderbuik bij ibs, maar algemeen wordt aangenomen dat het te wijten is aan ofwel abnormale samentrekkingen van de spieren van de ingewanden (bv. Spasmen) of een abnormale gevoeligheid van de zenuwen in de ingewanden die zorgen voor toenemende pijnlijke sensaties, (ook bekend als viscerale overgevoeligheid). Deze bepaalde types van pijn worden vaak benoemd als zijnde functionele pijn omdat er geen zichtbare oorzaken te vinden zijn, dit ten minste voorlopig toch nog niet. Hoe wordt de oorzaak van pijn in de onderbuik vastgesteld? Dokters bepalen de oorzaken van pijn in de onderbuik door rekening te houden met: de eigenschappen van de pijn, bevindingen bij een fysiek onderzoek.

pijn in buik rechtsonder voorkomen. Wat is pijn in de onderbuik? Pijn in de onderbuik wordt. Veroorzaakt door een ontsteking (bij voorbeeld appendicitis, diverticulitis, colitis door pijnlijke spieren na te intens stretchen, door een gevoel van opgeblazenheid, door een obstructie van de ingewanden of een blokkage van het spijsverteringskanaal door galstenen, door het zwellen van de lever bij hepatitis of door.

Iets meer vrouwen dan mannen hebben de ziekte van Crohn. Door een fout in het afweersysteem ontstaan er ontstekingen in de darmen. Het afweersysteem valt bij mensen met de ziekte van Crohn zonder reden de eigen lichaamscellen aan, in dit geval de darmen. De ziekte van Crohn wordt daarom beschouwd als een auto-immuunziekte. Het is (nog) niet bekend hoe de ziekte van Crohn precies ontstaat. Erfelijkheid speelt een rol. Voorts zijn factoren zoals voeding, een westers leefpatroon, roken en de soorten bacteriën die in de darmen voorkomen van invloed op het ontstaan van de ziekte. Het geven van borstvoeding is een beschermende factor voor het nageslacht. De chronische ontstekingen in de darmen veroorzaken allerlei klachten zoals buikpijn, diarree, gewichtsverlies en vermoeidheid. Minder courante klachten zijn verminderde eetlust, koorts, nachtzweten, overmatige winderigheid, rectale pijn en rectaal bloeden. De ontstekingen kunnen ook voor allerlei complicaties zorgen, zoals verklevingen, fistels, abcessen en/of vernauwingen.

pijn in buik rechtsonder

Pijn onderbuik: 15 oorzaken oplossingen bij baby lage


De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het maag-darmstelsel of eruit spijsverteringskanaal. De ziekte veroorzaakt ontstekingen van mond tot anus, vooral in de dunne en dikke darm. Door deze ontstekingen kunnen de darmen vernauwd of zelfs afgesloten raken. In het ergste geval moet je geopereerd worden, waarbij stukken ontstoken darm worden verwijderd. In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 1000 mensen de diagnose vastgesteld. Het betreft meestal jonge mensen tussen de 15 en de 25 jaar. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar: periodes van inactiviteit (remissie) en activiteit (recidief) wisselen elkaar. Bij iedereen verloopt de ziekte geheel verschillend. Sommige mensen hebben bijna nooit klachten, terwijl anderen zelden een klachtenvrije periode hebben.

Pijn onderbuik: 15 oorzaken oplossingen bij lage buikpijn


Ziekten en behandeling van de thoracale aorta worden in Nederland niet apart geregistreerd. Op basis van het Amerikaanse prevalentiecijfer van 0,8 gaat men uit van een incidentie van 2 à 3 patiënten per 100.000 per jaar. In het algemeen is er onderrapportage omdat het ziektebeeld niet wordt onderkend. De aandoening komt 2 à 5 keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen, en meestal tussen de vijftig en zestig jaar.

pijn in buik rechtsonder

Een uitbolling in het deel van de aorta dat in de buikholte loopt, noemt men een aneurysma van de abdominale aorta (AAA). Een aneurysma van de thoracale aorta is een uitbolling in het deel van de aorta dat in de borstkas loopt. Op de acute dissectie van aneurysmata gaan we hier niet verder. Aneurysmata van de abdominale aorta, aneurysmata van de abdominale aorta geven meestal geen klachten totdat ze barsten (ruptureren). Het ruptureren van een aneurysma van de abdominale aorta is een dramatische gebeurtenis. De patiënt heeft veel pijn en verliest in korte tijd veel bloed, dat in de buikholte stroomt.

Vier op de vijf patiënten met een gebarsten aneurysma overlijdt vór of tijdens de behandeling. Aneurysmata groeien langzaam in doorsnee: 0,2 tot 1 cm per jaar. Hoe groter het aneurysma, hoe groter de kans op het optreden van een ruptuur. Bij aneurysmata van de buikaorta groter dan vijf cm, is de kans op een ruptuur in de eerstvolgende vijf jaar tussen de 20 en 45 procent. Bij hypertensie groeit het aneurysma sneller en stijgt het risico op een ruptuur evenredig. Aneurysma van de thoracale aorta, een aneurysma van de thoracale aorta kan meestal ook ongemerkt groeien, totdat het barst en dan zeer hevige pijn in de borst of tussen de schouderbladen oplevert - wat men vaak ten onrechte aanziet voor symptomen van hartklachten.

Buikpijn: pijn in buik en onderbuik links/ rechts man vrouw mens


Dit kan betekenen dat het aaa bijna gaat barsten. De ruptuur van een aaa is een dramatische gebeurtenis, die veel patiënten niet overleven. De ruptuur veroorzaakt heftige buik- of rugpijn, een uitzettende, kloppende zwelling in de buik en een shock. Verschijnselen van een shock zijn onder meer: zeer bleek zien, koud aanvoelen en een koude neus. Het ontstaan van een aneurysma. Een aneurysma is meestal het gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose).

Bepaalde risicofactoren kunnen het proces van atherosclerose versnellen. Risicofactoren bij het ontstaan van aneurysma van de aorta van de buik zijn vooral: Mannelijk geslacht, hoge leeftijd, roken, hoge bloeddruk, soms kunnen erfelijke ziekten een rol spelen bij het krijgen van een aneurysma. Een aneurysma is een lokale uitbolling (dilatatie) van een arterie op een zwakke plek in de vaatwand. Een aneurysma ontstaat meestal door atherosclerose. Een aneurysmatische dilatatie is een gegeneraliseerde afwijking. Nogal wat patiënten hebben meerdere aneurysmata op verschillende plaatsen.

Pijn in onderbuik: links rechts en onderbuikpijn man/vrouw mens

Kortom, slechts én op de vier patiënten overleeft een ruptuur in de buik. Klachten, het aaa is meestal a-symptomatisch. Dit wil zeggen dat veel patiënten met een aaa geen of nauwelijks klachten hebben en daarom ook vaak geen weet hebben van het aneurysma. Het aaa wordt vaak bij toeval ontdekt, wanneer bij iemand om andere redenen een onderzoek plaatsvindt. Zo kan bij lichamelijk onderzoek een uitgezette, kloppende zwelling gevoeld worden in het gedeelte van de buik dat boven de navel ligt. Maar vooral bij echografisch of röntgenonderzoek van de buik komen aaa 's aan het licht. Er is dan ook een landelijke afspraak gemaakt met alle radiologen dat zij bij onderzoek van de buik, om welke reden dan ook, tevens de aorta goed bekijken. Een enkele keer veroorzaakt het aaa vage rugklachten en pijn in de buik.

pijn in buik rechtsonder

Pijn in de onderbuik: Wat zijn de oorzaken?

Ook kunnen stukjes van het stolsel los raken en meegevoerd worden naar kleinere bloedvaten, waardoor deze verstopt raken. In de uiterste situatie barst het aneurysma en stroomt het bloed uit het bloedvat. De meeste aaa 's worden groter, de snelheid waarmee is echter verschillend. De kans op een ruptuur (het barsten) van het aaa neemt met het groeien toe. Hoewel meer factoren een rol spelen, zoals hoge bloeddruk en longziekten, is gebleken dat de kans op een ruptuur zeer klein is (minder dan twee procent per jaar zolang het aaa kleiner dan vijf centimeter. Wordt het aaa groter dan zes centimeter, dan neemt de kans op barsten snel toe (zo'n tien procent per jaar, afhankelijk van de snelheid waarmee het aaa groeit). In de helft van de gevallen halen patiënten na een ruptuur het ziekenhuis niet en overlijden voortijdig. Maar van de patiënten die in het ziekenhuis een spoedoperatie ondergaan overlijdt de helft alsnog.

Er is geen tijd aan te geven waarop een aneurysma gaat barsten. Bovendien hebben veel mensen een aneurysma, zonder dat zij daar workout ooit problemen mee krijgen. De aorta: de grote lichaamsslagader, het aneurysma van de aorta in de buik is een verwijding van meer dan anderhalf maal de diameter van het niet verwijde deel van de aorta direct boven het aneurysma. In de praktijk betekent dit dat de aorta op de plaats van de verwijding een diameter heeft van drie centimeter of meer. Op de plaats van de verwijding is de vaatwand uitgerekt en dunner geworden. Door de verwijding neemt de spanning in de vaatwand toe. Ook de bloedstroom in een aneurysma is verstoord, het bloed wervelt daar rond. Daardoor vormt zich in het aneurysma langs de uitgezette wand een bloedstolsel.

En wat te doen?

Het aneurysma van de aorta in de buik (aneurysma aorta abdominalis) is een plaatselijke verwijding van de grote lichaamsslagader: de aorta. Deze verwijding ontstaat door een zwakke plek in de wand van dit bloedvat. Vaak ontstaat een aneurysma ongemerkt en neemt het geleidelijk in grootte toe. Dit veroorzaakt meestal geen ernstige klachten en het wordt in de meeste gevallen bij toeval ontdekt. Het grote gevaar van een aneurysma is dat het kan barsten. Als dat gebeurt, is de kans dat iemand overlijdt groot. Een aneurysma in de buik wordt door patiënten wel 'een tijdbom in de buik' genoemd. Dit is een begrijpelijke, maar onjuiste vergelijking.

Pijn in buik rechtsonder
Rated 4/5 based on 845 reviews