"Op maandag bood een juffrouw zich aan in het bureel der Commissie. "Er zal hen meer nauwkeurigheid gevraagd worden op hun werk in de kerk: zetten der stoelen, afname van stof enz.". "de heer voorzitter drukt er zijn spijt over […]